Onze school
Visie

Visie

De visie: Onze visie op onderwijs, opvoeding en omgang met elkaar in spel en werk is de volgende: Binnen het onderwijs wordt er nadrukkelijk adaptief gewerkt. In de groepen 3-8 worden de lessen op het gebied van taal en rekenen aangeboden in meerdere ni...

Lees verder

Jaarplan 2022-2023

Jaarplan 2022-2023

https://www.schoolpraat-app.nl/phpimg/da282c49bb5ad18d282/jaarplan-2022-2023.docx 

Lees verder

Schoolgids 2022-2023

Schoolgids 2022-2023

https://www.schoolpraat-app.nl/phpimg/da282c49bb5ad18d282/schoolgids-2022-2023.docx 

Lees verder

Meerjarenplan 2020-2024

Meerjarenplan 2020-2024

https://www.schoolpraat-app.nl/phpimg/da282c49bb5ad18d282/meerjarenplan-2020-2024.pdf  

Lees verder

Muziek/theater lessen op school

Muziek/theater lessen op school

Muzieklessen: De SKVR werkt samen met de school naar een zo goed mogelijke inbedding van muziek in de school. De manier waarop de leerlingen zich uitdrukken met muziek staat centraal. De muziekdocent schept een muzikale leeromgeving waarin kinderen kunne...

Lees verder

Schoolsport

Schoolsport

Schoolsportvereniging Katendrecht 2017-2018.Katendrecht is een Rotterdamse wijk waar geen sportverenigingen waren gevestigd . Om kinderen toch de mogelijkheid te bieden bij een vereniging te sporten, is in januari 2006 in Katendrecht de eerste officië...

Lees verder

Betaling ouderbijdrage 2022-2023

Betaling ouderbijdrage 2022-2023

Ouderbijdrage:   Het basisonderwijs is gratis in Nederland. De extra activiteiten die een aanvulling vormen op het onderwijs, worden niet door de overheid bekostigd. Denk hierbij aan het sinterklaasfeest, de kerstmaaltijd, sportdag of het schoolrei...

Lees verder

Sponsoring

Sponsoring

Wij zijn enorm geholpen wanneer u onze leerlingen op school zou willen sponsoren. Wij vinden het namelijk enorm belangrijk dat bijv. al onze leerlingen meegaan op schoolreis en op werkweek. Helaas is dit bedrag voor een aantal ouders niet haalbaar en daar...

Lees verder