Welkom op De Schalm

Samen werken, leren en spelen
De Schalm voelt zich sterk verbonden met de wijk. Van oudsher heeft onze school zich open op weten te stellen naar de ons omringende gemeenschap. Dit betekent voor ons tegelijk dat wij open willen staan voor een ieder, ongeacht geloof, achtergrond of geaardheid. Open staan betekent welkom heten en dag in dag uit werken aan goed onderwijs en een goede maatschappij. Onze kinderen groeien op in een wereld die bol staat van diversiteit en zodoende vraagt om een attitude, waarin samen een belangrijk uitgangspunt is. Dit willen we onze leerlingen bewust meegeven. Hieraan werken we dagelijks door in de breedte activiteiten te ontplooien.


Onze school

Lees meer

Kalender

Lees meer