Onze school
Betaling ouderbijdrage 2022-2023

Betaling ouderbijdrage 2022-2023

Ouderbijdrage:

 

Het basisonderwijs is gratis in Nederland. De extra activiteiten die een aanvulling vormen op het onderwijs, worden niet door de overheid bekostigd. Denk hierbij aan het sinterklaasfeest, de kerstmaaltijd, sportdag of het schoolreisje. Deze activiteiten moeten op een andere manier bekostigd worden. Wij vragen u om als ouder/verzorger een vrijwillige bijdrage te leveren aan het bekostigen van deze activiteiten. Uw bijdrage gebruiken we voor het organiseren van deze leuke activiteiten voor de kinderen. Natuurlijk wordt dit geld goed beheerd door de school. Jaarlijks maken we een begroting en een verantwoording. De oudergeleding van de mr van onze school moet hiermee instemmen.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage bedraagt op onze school € 40,- voor 1e kind, € 35,- voor 2e kind en € 30,- voor 3e kind. Voor ouders met kinderen die niet zijn meegegaan op schoolreis geldt een ander tarief. In dat geval kan er € 25,- minder overgemaakt worden.


Digitale facturatie via WIS Collect
De school maakt bij het innen van de vrijwillige ouderbijdrage gebruik van WIS Collect. WIS Collect is het systeem voor digitale facturatie.

De school e-mailt de betaalverzoeken voor de vrijwillige ouderbijdrage naar de ouders / verzorgers. In deze e-mail is een link opgenomen naar een digitaal ouderportaal. U kunt via deze link de bijdrage met iDeal betalen.

Meer informatie over WIS Collect is te vinden op: https://www.wis.nl/Ouders.

­De vrijwillige ouderbijdrage is, zoals de naam al zegt, vrijwillig. Het is, om de activiteiten voor de kinderen te laten doorgaan, wel erg belangrijk dat alle ouders de vrijwillige ouderbijdrage betalen. De activiteiten zijn er voor alle kinderen op school. Indien u de vrijwillige ouderbijdrage niet kunt of wilt betalen, meen dan contact op met de directie. Samen zoeken we naar een passende oplossing.

Voor schoolreizen en werkweken kunt u, onder voorwaarden, een aanvraag doen voor een vergoeding bij Stichting Meedoen in Rotterdam, kijk op https://www.meedoeninrotterdam.nl/ouders/wat-aan-te-vragen/

Neem voor vragen hierover contact op met Pamela Tjon Appian (directeur) of Edwin Huvermann (leerkracht gr 6).

U kunt ook het bedrag voor april overmaken naar rekening NL89INGB 000 9590 166  t.n.v. Stichting Vrienden van de Schalm onder vermelding van de naam en de groep van uw kind.

 

Vast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Terug