Onze school
Visie

Visie

De visie:

Onze visie op onderwijs, opvoeding en omgang met elkaar in spel en werk is de volgende:

Binnen het onderwijs wordt er nadrukkelijk adaptief gewerkt. In de groepen 3-8 worden de lessen op het gebied van taal en rekenen aangeboden in meerdere niveaus. In de onderbouw wordt ontwikkelingsgericht gewerkt met aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden.
De school kiest ook bewust voor het opwaarderen van creatieve vakken. Hierdoor wordt een gevarieerd lesaanbod bereikt. Dit zijn theater-, beeldende- en danslessen. De zorgstructuur dient als basis voor het handelen.

De leerlingpopulatie van de Schalm is zeer gevarieerd. De leerkrachten hebben kennis van de cultuur en de thuissituatie van de kinderen. Er wordt gewerkt met algemeen geldende normen en waarden om de kinderen voor te bereiden op de maatschappij. Afspraken over het omgaan met elkaar en het aanspreken van elkaar worden gemaakt. De kinderen leren samenwerken en vertrouwen in elkaar te hebben. De school hanteert een pestprotocol. 

Terug