Praktische informatie
Ziek melden

Ziek melden

Als uw kind ziek is of een ongepland doktersbezoek moet afleggen dient u dit vóór 8.30 uur telefonisch door te geven op telefoonnummer

010-485 83 93

Wanneer uw kind niet op school verschijnt en er geen melding is gemaakt, zal de school proberen de ouders telefonisch te bereiken. Als dit niet lukt, zal er geregistreerd worden als ‘ongeoorloofd verzuim’. De school heeft de plicht ‘ongeoorloofd verzuim’ te melden aan de gemeente Rotterdam, afdeling Leerplicht*.

Geplande dokters- en tandartsbezoeken kunt u, mondeling of schrifteleijk, doorgeven aan de leerkracht van uw kind.

*Leerplicht bestrijdt en behandelt schoolverzuim van leerplichtige Rotterdammers (5 t/m 16 jaar) in samenwerking met de scholen. Als leerlingen meer dan drie dagen aaneengesloten en zonder toestemming van school wegblijven, krijgen zij bezoek van een leerplichtconsulent of een uitnodiging voor een gesprek. Afhankelijk van de achtergronden van het verzuim kan Leerplicht bemiddelen, hulpverlening inschakelen of een proces verbaal uitschrijven. Met een lik-op-stukbeleid (snel optreden), directe doorverwijzingen en adequate (soms alternatieve) taak- en leerstraffen spant DSO zich in voor alle leerplichtige leerlingen.

Verzuimpreventie is een andere belangrijke taak. De leerplichtconsulenten maken daarom deel uit van 'social teams' op de scholen. Daarnaast organiseert Leerplicht op basisscholen ook voorlichtingsbijeenkomsten over dit onderwerp en introduceert JOS samen met allerlei partners vernieuwende benaderingen om schooluitval -waar mogelijk- te voorkomen. Tot slot heeft Rotterdam mogelijkheden voor alternatieve strafoplegging.

Terug