Nieuws
Aan het einde van week 2

Aan het einde van week 2

Zaterdag 28 maart 2020

Beste Schalmen en Schalmpies,

Jullie hebben bewezen dat jullie slim kunnen omgaan met een intelligente lockdown. Iedereen hield zich keurig aan de regels, bewaarde ruim voldoende afstand, maar onderhield het contact. Super!

We kunnen daarom de wekelijkse uitgifte van de lespakketten voortzetten.

Jullie werken thuis hard. Natuurlijk gaat het er anders aan toe op school. Het valt soms zwaar om als ouder je kind te moeten begeleiden bij het leren. Laat het de leerkracht weten wanneer er een behoefte bestaat aan ondersteuning.

Er zijn ook veel vrolijke momenten die jullie met ons delen. Daar genieten we enorm van. Blijf dagelijks de media in de gaten houden! Jullie krijgen berichten en instructie via diverse platforms!

We gaan het in week 14 als volgt doen:

Dinsdag 31 maart: de uitgifte van het 3e schoolpakket voor de groepen 1/2 en 4
Woensdag 1 april: de uitgifte van het 3e schoolpakket voor de groepen 5 t/ m 8
Per telefoon: de bespreking over de voortgang van het onderwijs aan de 3e jaars

Succes met het oefenen van het schoollied!

Met een vriendelijke elleboog,

Crew OBS De Schalm


Terug