Nieuws
Protocol Coronavirus

Protocol Coronavirus

Vrijdag 13 maart 2020

Beste Schalmen en Schalmpies,

Jullie krijgen via de mail een brief van ons bestuur. Daar staan algemene richtlijnen in over de manier waarop we de verspreiding van het virus mogelijk kunnen vertragen.

Die gelden tot minimaal 1 april 2020.

Vooralsnog blijft de school open en zijn we aanwezig, maar we willen de contactmomenten met anderen tot het minimum beperken. We treffen dus extra maatregelen. Dat betekent:

1. Dat ouders niet meer mee mogen lopen met hun kind de school in
2. Dat de kleuters welkom zijn bij de buitendeur van hun klaslokaal
3. Dat we niet naar de gymzaal, noch naar het zwembad gaan
4. Dat we geen uitstapjes meer maken
5. Dat we de stagiaires en de vakdocenten af zeggen
6. Dat alle buitengewone onderwijsprogramma's niet door gaan
7. Dat wanneer er een leerkracht ziek wordt, we de groep naar huis sturen
8. Dat alle kinderen die afwezig zijn, als geoorloofd absent geregistreerd worden

Kortom, mocht u twijfels hebben over het verloop, dan mag u uw kind thuis houden. We doen bovendien een klemmende oproep op u om dit weekend werk te maken van opvangmogelijkheden wanneer uw kinderen onverwacht niet naar school kunnen.

We zullen de maatregelen proberen enigszins te compenseren door meer buitenlessen te gaan geven. We zullen ook actieplannen gaan bedenken om huiswerkpakketten (Snappet) samen te stellen in geval van nood. 

Met een vriendelijke elleboog,

Crew OBS De Schalm

 


Terug