Nieuws

Al 28 aanmeldingen voor het oudernetwerk

Donderdag 18 april 2024

Beste Schalmen,

28 ouders hebben zich bereid verklaard om bij te dragen aan de activiteiten van de evenementenkalender.

Dat waarderen we zeer!

Na de meidvakantie plannen we op een vrijdagochtend een korte bijeenkomst in de ouderkamer waar de plannen verder worden uitgewerkt en waar concrete afspraken zullen worden gemaakt.

Was je vergeten om je op te geven? Geen probleem. Mail voor de meivakantie naar onze  dorice.mettendaf@obsdeschalm.nl

Met vriendelijke groet,

De experts van de evenementengroep
Pamela Tjon Appian, directeur
Dorice Mettendaf, medewerker ouderbetrokkenheid


Terug