Nieuws
Ouders mogen zich aanmelden voor oudernetwerk!

Ouders mogen zich aanmelden voor oudernetwerk!

Donderdag 14 maart 2024

Beste Schalmen,

We merken dat jullie graag af en toe een steentje willen bijdragen.

Tot nu toe meldden jullie je spontaan aan bij de leraar of bij Dorice. We hebben besloten om dat beter te gaan organiseren door de oprichting van een oudernetwerk.

Zijn jullie de ouders die willen helpen bij de sportdag, willen voorlezen tijdens de KBW, willen knutselen tijdens de Kunstweken, willen meegaan met de uitstapjes, willen spitten in de aarde, willen versieren wanneer er een feestdag aankomt, enz. ?

Laat het de leraar van jullie kind weten op de rapportendag. Er ligt dan een strookje voor jullie klaar dat jullie kunnen invullen.

Jullie namen worden daarna doorgegeven aan Dorice en zij zal ervoor zorgen dat jullie in contact komen met elkaar en aan elkaar verbonden worden. Daarover later meer.

Met hoopvolle groet,

Crew OBS De Schalm


Terug