Nieuws
Schalmpies hebben een eigen stem

Schalmpies hebben een eigen stem

Dinsdag 19 september 2023

Beste Schalmen en Schalmpies,

Meester Rob vraagt de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 om zich verkiesbaar te stellen voor de leerlingenraad. 

De vorige lichting heeft het fantastisch gedaan, maar moet plaats maken voor een nieuwe groep die durft te dromen:

 • Over het schoolbeleid
 • Over onderwerpen van de leraren
 • Over onderwerpen van de medeleerlingen
 • Over evenementen die geweest zijn (evalueren)
 • Over activiteiten die geweest zijn (evalueren)
 • Over zaken die geregeld moeten gaan worden
 • Over nieuwe dingen die we zouden kunnen gaan ondernemen

Zij zullen het volgende gaan doen:

 • Een tussenpersoon zijn 
 • Opkomen voor het belang van de school
 • Opkomen voor het belang van de Schalmpies
 • Activiteiten bedenken
 • Activiteiten mede helpen te organiseren

Alle groepen krijgen hierover uitleg in de klas. Wanneer een Schalmpie enthousiast is, moet het een formulier invullen dat ook door de ouder ondertekend wordt.

Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, zullen de kandidaten een kleine presentatie houden voor hun groep waarna er democratisch wordt gekozen.

Met een trotse groet,

Crew OBS De Schalm

PS Op de foto zien jullie oudleerlingen die in 2019 optraden in Ahoy


Terug