Nieuws
ouders van kleuters in gesprek met de inspectie!

ouders van kleuters in gesprek met de inspectie!

Dinsdag 19 september 2023

Beste Schalmen en Schalmpies,

5 ouders hebben al toegezegd in gesprek te willen gaan met de inspecteur. Die komt op bezoek op dinsdag 26 september om de kwaliteit van onze vroegschoolse educatie (ons kleuteronderwijs) te bekijken. 

Geven de leekrachten goed les? Is de leeromgeving rijk en uitdagend? Hebben wij alles goed beschreven. Krijgen de kinderen speciale aandacht wanneer ze die nodig hebben? Gaan we regelmatig met de mama's en papa's in gesprek?

Zijn er nog meer ouders van de groepen 1/2 die willen aanschuiven? Zij zijn van harte welkom in de ouderkamer vanaf 8.30u. Zij mogen spontaan binnenvallen. Zij mogen zich ook aanmelden door te mailen naar pamela.tjonappian@obsdeschalm.nl

Wij kijken naar jullie uit en hopen op een hoge opkomst.

Met vriendelijke groet,

De crew van de onderbouw

 

 


Terug