Nieuws

Steunbetuiging na aardbeving in Marokko

Dinsdag 12 september 2023

Beste Schalmen en Schalmpies,

Vrijdagavond werd het Atlasgebergte in Marokko getroffen door een zware aardbeving. Met afgrijzen hebben we gevolgd hoe gedurende het weekend de omvang van deze ramp steeds verder zichtbaar werd.

De vreselijke gebeurtenis eiste duizenden mensenlevens en leidt tot diep verdriet en rouw, in het land zelf en op veel plekken daarbuiten.

Ons medeleven gaat uit naar ouders en leerlingen met familie en vrienden in de getroffen regio. De impact van deze plotselinge ramp zal nog lang voelbaar blijven.

De komende periode zal het ongetwijfeld in veel klassen onderwerp zijn van gesprek. Wij leven mee met allen die op enige manier geraakt zijn en wensen hen heel, heel veel sterkte.

Crew OBS De Schalm


Terug