Nieuws
Lentekriebels

Lentekriebels

Woensdag 22 maart 2023

Beste Schalmen,

Naar aanleiding van nogal wat commotie in de media, wil ik jullie informeren over de reden waarom wij al vele jaren meedoen aan het programma Lentekriebels.

Seksuele vorming verplicht

Sinds eind 2012 is seksuele vorming een verplicht onderdeel voor het basisonderwijs. Wij vinden dit als school ook heel belangrijk. Onderzoek laat immers zien dat wanneer kinderen al in het basisonderwijs goede lessen relationele en seksuele vorming krijgen, zij een positiever zelf- en lichaamsbeeld hebben. Ook kunnen zij daardoor beter hun grenzen aangeven, zijn ze weerbaarder en gaan zij respectvoller met elkaar om.

Programma Lentekriebels

Als school mogen we zelf kiezen hoe we invulling geven aan deze opdracht. Wij hebben gekozen om dat te doen met het programma Lentekriebels. Dit is een degelijk lespakket waar veel experts aan hebben meegewerkt.

We gebruiken niet alle lessen van het programma. De leerkrachten bepalen zorgvuldig welke onderdelen zij wel en niet gebruiken en wat zij passend vinden voor hun leerlingen.

Het doel is om kinderen de juiste informatie en vaardigheden mee te geven voor een gezonde ontwikkeling. Uiteraard houden we rekening met hun leeftijd en belevingswereld. We willen hen te helpen om op latere leeftijd weloverwogen keuzes te maken.

Er hebben zich bij ons nog geen ouders gemeld die hiertegen bezwaren hebben.
Wlllen jullie naar aanleiding van dit bericht toch meer informatie?
Onze collega Debbie Gerharts is van harte bereid om jullie die te verschaffen. Maak daarvoor dan wel een afspraak. Het is belangrijk dat zij tijdens een gesprek in de ouderkamer jullie vertrouwd kan maken met de inhoud.

Met vriendelijke groet,

Pamela Tjon Appian

 


Terug