Nieuws
met de leerplichtambtenaar in gesprek

met de leerplichtambtenaar in gesprek

Donderdag 9 maart 2023

Beste Schalmen,

Onze leerplichtambtenaar Vera Delgado Silva heeft ons verzuimoverzicht ingezien.

Zij heeft besloten dat zij met de ouders in gesprek wil gaan, waarvan de kinderen dit kwartaal minstens 10 keer te laat kwamen of zonder opgaaf van een geldige reden niet op school verschenen. Zij heeft me verzocht om daarvan officieel bij haar een melding te doen.

Het betreft nu nog een kleine groep, maar zij ziet dat het probleem op steeds meer scholen ernstige vormen aanneemt. Zij wil daar met deze actie verandering in aanbrengen, want zij weet dat het de kwaliteit van onderwijs negatief beinvloedt.

Uiteraard krijgen jullie allereerst van ons bericht als bovenstaande op jullie situatie van toepassing is.

Ik hoop van harte dat daardoor het tij keert.

Met vriendelijke groet,

Pamela Tjon Appian


Terug