Nieuws
Fijne voorjaarsvakantie

Fijne voorjaarsvakantie

Donderdag 23 februari 2023

Beste Schalmen en Schalmpies,

Vandaag waren de kinderen al vrij, maar heeft het team nog een intensieve studiedag gehad.

Dit keer was het onderwerp de evaluatie van de leeropbrengsten in het afgelopen half jaar. Die zijn vanaf groep 3 gemeten met de middentoetsen van het Cito. Het ging om de vakken Technisch Lezen, Spelling, Rekenen en Begrijpend Lezen.

We hebben gezamenlijk bekeken of we de doelen wel/ niet hebben behaald. We hebben vastgesteld welke leerlingen (ruim) voldoende profijt hebben gehad van de lessen en welke leerlingen meer aandacht en/ of instructie nodig zullen hebben in de komende tijd. Alle informatie zetten we in groepsplannen en daar gaan we met opgestroopte mouwen mee aan de slag.

Jullie kunnen ons hierbij helpen.
Het is van groot belang dat de kinderen met vaste regelmaat optimaal van de lestijd kunnen profiteren. Het valt ons op dat een veel hoger percentage van onze leerlingen vaker te laat komt dan voorheen. Ook worden zij meer en langer ziek gemeld. In dat laatste geval kan de gemiste lesstof niet meer worden ingehaald en de gemiste toetsen zijn dan nauwelijks nog in te plannen. 
We hopen dan ook dat we dit verschijnsel kunnen beschouwen als een nawee van de Coronatijd en dat we vanaf nu de gehele lestijd effectief kunnen gaan inruimen voor álle Schalmpies! 

Rust nu lekker uit. Tot 6 maart!

Met een hoopvolle groet,

Crew OBS De Schalm

 


Terug