Nieuws
Herinnering - Morgen ouderbijeenkomst Opvoeden en Zo!

Herinnering - Morgen ouderbijeenkomst Opvoeden en Zo!

Zondag 19 februari 2023

Beste ouders en verzorgers,

Morgen, maandag 20 februari, is er weer de ouderbijeenkomst Opvoeden en Zo!

Waar gaat het over in de cursus Opvoeden & Zo?
Opvoeden van kinderen is niet altijd gemakkelijk. Het is heel gewoon dat je als ouder vragen kunt hebben over het omgaan met kinderen in alledaagse situaties. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun of advies. Bijvoorbeeld, wat doe je als je kind niet luistert, hoe kun je ervoor zorgen dat je kind vaker leuk en aardig doet, hoe kan je als ouder op een positieve manier bereiken dat je niet de hele dag hoeft te verbieden.

Voor wie is dit bedoeld?
Ouders van kinderen van 4-11 jaar die:
- Zich willen verdiepen in een nieuwe fase van de ontwikkeling van hun kind
- (Soms) onzeker zijn en/of vragen hebben over de opvoeding van hun basisschoolkind
- Graag ervaringen uit willen wisselen met andere ouders over opvoeding en ouderschap
- Stress ervaren bij het hanteren van lastige opvoedingssituaties en daar ondersteuning bij zoeken

In Opvoeden & Zo komen de zes hoofdvaardigheden aan bod: positieve aandacht geven en prijzen, regels stellen, niet reageren, gedrag corrigeren en apart zetten. De cursus richt zich op een laagdrempelige, positieve manier leren omgaan met het gedrag van uw kind.

De bijeenkomsten worden verzorgd door Chantal Broos, pedagoog van Twinkeltje Opvoedondersteuning. 
De training wordt gratis aangeboden!

De cursus wordt gehouden in de ouderkamer van OBS de Schalm, van 9:00 -11:00 uur, inclusief pauze.

Lijkt het u leuk en zinvol om mee te doen? U kunt nog meedoen!  De cursus telt nog 4 bijeenkomsten.

U bent van harte welkom!

U kunt zich morgenochtend in de ouderkamer aanmelden bij Debbie of Chantal

Hartelijke groeten,

Namens Team OBS de Schalm,

Debbie Gerharts
Medewerker ouderbetrokkenheid

 


Terug