Nieuws
Nieuwbouw in het Buizenpark!

Nieuwbouw in het Buizenpark!

Vrijdag 18 februari 2022

Beste Schalmen en Schalmpies,

Gemeente Rotterdam, KindeRdam en wij hebben anderhalf jaar intensief overlegd en uiteindelijk een knoop doorgehakt. We kunnen jullie enthousiast melden: De Schalm krijgt een nieuw schoolgebouw!!! We vertellen jullie er graag over in dit bericht.  

Waarom nieuwbouw voor De Schalm?
Onze school staat in het mooie Katendrecht. De wijk ontwikkelt zich snel. Er komen meer woningen en dus ook meer bewoners. Door de toename van het aantal leerlingen hebben de twee basisscholen van Katendrecht, De Schalm en De Globetrotter, in de toekomst meer ruimte nodig. Daarnaast is ons pand aan vernieuwing toe. Het komt daarom in aanmerking voor sloop en de bouw van een nieuw gebouw. We zijn hier ontzettend blij mee!

De afgelopen periode hebben we de nieuwe locatie onderzocht. We deden dit samen met gemeente Rotterdam, KindeRdam en ons schoolbestuur stichting BOOR. Er is een optie gevonden die tegemoetkomt aan de behoeften en wensen van alle partijen. Deze optie betekent sloop van De Schalm. Door ons oude onderkomen af te breken ontstaan er kansen voor de wijk.

Kansen voor de wijk
Naast het toevoegen van ruimte voor de school en kinderopvang biedt het plan meer mogelijkheden voor de ontwikkeling van Katendrecht. Er ontstaat elders in de omgeving ruimte voor:

  • een nieuw Huis van de Wijk,
  • een gymzaal,
  • woningen,
  • het doortrekken van de Veerlaan naar de Fruitlaan.

Wat is het plan?
De Schalm gaat samen met KindeRdam onderwijs en opvang onder één dak organiseren. Het gaat om basisonderwijs, dagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. We krijgen een prominente plek direct aan het Buizenpark. Hiermee wordt de unieke positie van ons schoolgebouw behouden. Aan de andere zijde van de doorgetrokken Veerlaan ontstaat plek voor woningen, het Huis van de Wijk en een gymzaal.

Wat is de stand van zaken?
Het plan is nog in de beginfase en zeker niet definitief, maar het vormt wel een mooie basis om begin 2022 te starten met een haalbaarheidsonderzoek. Binnenkort begint de gemeente met het beschrijven van de uitgangpunten voor het kunnen inpassen van alle projecten in dit gebied. Daarnaast wordt er door de gemeente Rotterdam een Stedenbouwkundige Nota van Uitgangspunten opgesteld. Ook zijn er alvast onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot de bodemgesteldheid.

Planning
Naar verwachting zijn de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek voor de zomer van 2022 afgerond. Daarna zullen de plannen, op basis van de bevindingen, verder worden uitgewerkt. Bij de verdere invulling van de plannen van het gebied worden wij, direct omwonenden en andere inwoners van Katendrecht betrokken. Bij de verdere vormgeving van de school is de medezeggenschapsraad en het team nauw betrokken. Het maken van de plannen, alle voorbereidingen en uitvoering hebben een lange doorlooptijd. Dit tezamen neemt meerdere jaren in beslag.

Meer informatie
We houden jullie van dit alles op de hoogte. Mochten jullie in de tussentijd vragen hebben neem dan gerust contact op met Pamela Tjon Appian, directeur van De Schalm. Jullie kunnen bellen naar 06 - 11 53 79 54 of mailen naar pamela.tjonappian@obsdeschalm.nl.

Met een enthousiaste elleboog,

Crew OBS De Schalm

 

 


Terug