Nieuws
De aftrap in 2022

De aftrap in 2022

Zaterdag 8 januari 2022

Beste Schalmen,

Op maandag 3 januari kregen we goed nieuws: de scholen gaan vanaf maandag 10 januari weer open. Een mooi bericht om het nieuwe jaar mee te starten. We willen jullie met deze brief graag informeren over een aantal praktische zaken. Maar om te beginnen wensen we jullie een gezond en gelukkig 2022!

Besmettingscijfers
De scholen gaan open op een moment dat we de besmettingscijfers weer zien toenemen. We verwachten dat we de komende periode regelmatig te maken zullen krijgen met coronagevallen in ons team. Als gevolg daarvan kan het vaker voorkomen dat een klas naar huis gestuurd moet worden of dat er tijdelijk afstandsonderwijs verzorgd moet worden voor een deel van de leerlingen. We doen ons best om dit te voorkomen, maar rekenen op jullie begrip als we met deze situatie te maken krijgen.

Maatregelen op school
De overheid heeft verschillende maatregelen genomen om scholen zo veilig mogelijk open te kunnen laten zijn. Wij volgen deze maatregelen. Feitelijk verandert er niet zo veel.

De volgende afspraken gelden op school:

  • Leerlingen met een milde neusverkoudheid of andere coronaklachten moeten thuisblijven en zich (laten) testen. Dat kan bij de GGD of via een zelftest. Bij een negatieve uitslag mogen leerlingen weer naar school.
  • Aan leerlingen van groep 6, 7 en 8 vragen we om een mondkapje te dragen in de gang. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf een mondkapje meenemen.
  • Ook vragen we jullie om twee keer per week (maandag en woensdag) een zelftest af te nemen bij jullie Schalmpie. Als medewerkers doen we dit ook. Als de test positief is, gaan de betreffende leerling of leraar en diens huisgenoten in quarantaine, en laat hij/zij zich testen bij de GGD.
  • We zullen goed moeten blijven ventileren en zullen de luchtkwaliteit scherp in de gaten houden.
  • Daarnaast geldt helaas nog steeds dat we geen ouders kunnen toelaten in de school en dat vergaderingen en gesprekken online zijn.

Beschikbaarheid zelftesten
De overheid stelt zelftesten beschikbaar voor het onderwijs. Wij vragen deze zelftesten aan en geven ze mee aan de leerlingen van groep 6, 7 en 8.

Tot slot
Op 14 januari wordt er opnieuw naar het totale maatregelenpakket gekeken. Als er iets voor ons verandert informeren we jullie hierover. Voorlopig zijn we blij dat we op school van start kunnen en gaan we er samen het beste van maken. We hebben er alle vertrouwen in dat dit samen met jullie goed zal verlopen.

Met een zorgzame elleboog,

Crew OBS De Schalm


Terug