Nieuws
Welkom in het schooljaar 2021- 2022

Welkom in het schooljaar 2021- 2022

Donderdag 26 augustus 2021

Beste Schalmen en Schalmpies,

Jullie zomervakantie zit er bijna op. We verheugen ons enorm op het weerzien op maandag 30 augustus. 

Wij zijn als team al uit de startblokken. Op donderdag 26 augustus hadden we een geweldige studiedag samen met de vakdocenten van de Podiumkunsten in theater Maaspodium. Op de foto is te zien dat we allemaal de vloer op zijn gegaan om een heleboel inspiratie op te doen.

We zullen als team bijna compleet starten. Jammer genoeg moeten we alleen Regina nog missen. 

Helaas zullen een aantal veiligheidsmaatregelen nog een tijdje van kracht blijven, maar er zal langzamerhand ook meer mogelijk zijn.

Wat moet nog wel?
Elk lokaal moet goed geventileerd zijn. De kinderen houden anderhalve meter afstand van de leraar (m.u.v. de kleintjes). We maken extra schoon. We desinfecteren onze handen. De ouders mogen alleen op uitnodiging het gebouw in. We maken gebruik van 7 ingangen. Bij aan Corona gerelateerde klachten blijven de kinderen thuis.

Wat kan weer?
De ouders zullen vaker en in grotere getalen worden uitgenodigd. De ouderkamer gaat weer open, we willen het Ouder Vertel!- moment live organiseren en de leerkracht zal jullie op gezette tijden uitnodigen voor een inloop in de ochtend. Het ziet er bovendien naar uit dat de schoolreis op 24 september ook door kan gaan.

Tot slot
De schoolgids is klaar. We zullen die in de eerste week uitdelen aan het oudste kind van elk gezin. Voor vragen kunnen jullie mailen naar brenda.maat@stichtingboor.nl, bellen naar Lien (010-4.85.83.93) of appen naar de leekracht. Uiteraard krijgt u van de juf of meester ter aanvulling nog specifieke informatie. Vergeet niet om u in de schoolpraatapp aan te melden voor het nieuwe leerjaar!

We willen eindigen met de mooie quote van de spoken word- artiest die er op onze studiedag bij was:

Welke kant van ik,
toont het beste mij
en hoe past dat dan
het beste bij jij...

Tot volgende week,

Met een liefdevolle elleboog,

Crew OBS De Schalm


Terug