Nieuws
Nieuwbouw voor De Schalm

Nieuwbouw voor De Schalm

Donderdag 10 juni 2021

Beste Schalmen en Schalmpies,

Nieuwbouw
Jullie weten dat we in 2025 samen met Kinderdam (PSZ en BSO) een nieuw schoolgebouw hopen te gaan betrekken. We hebben daarom een bouwteam opgericht waarin ook enkele MR- ouders lid van zijn.

We zijn al een jaar enthousiast en gedreven bezig met de voorbereiding van de plannen. De samenwerking loopt uitstekend. We gaan er iets bijzonder moois van maken.

Onze basis zijn natuurlijk de speerpunten van ons beleid:
- Wij leren zichtbaar
- Wij leren in het groen
- Wij leren door Podiumkunsten

Ambitieplan
Het afgelopen jaar hebben we gezamenlijk onder deskundige leiding van Rien Korteknie (archtiectenbureau KSA) en Liesbeth Wieland (projectleider BOOR) een goed overdacht programma van eisen samengesteld.

We hebben ook een ruimtestaat gemaakt. Daarin beschrijven we welke ruimtes we nodig hebben, hoe groot die moeten zijn en wat de verdeling onder de 2 organisaties zou moeten zijn.

Businesscase
Momenteel worden er studies gemaakt van de mogelijke locaties. Het is duidelijk dat we ergens in het Buizenpark terug zullen keren, maar het zijn pittige puzzels.

Voorlopig ontwerp
Volgend schooljaar kiezen we een architectenbureau dat de eerste schetsen zal gaan maken. Vanaf dat moment zullen we veel vaker en beter met jullie communiceren.

Rien en Liesbeth blijven ons begeleiden tot aan het einde van het proces.
We zien onze toekomst dan ook vol vertrouwen tegemoet!

Met een verwachtingsvolle elleboog,

Crew OBS De Schalm


Terug