Nieuws
te laat komen

te laat komen

Donderdag 3 december 2020

Beste Schalmen en Schalmpies,

De leerplichtambtenaar informeert regelmatig of onze kinderen op tijd in de les verschijnen. Per kwartaal (ongeveer 3 maanden) mag een leerling namelijk niet meer dan drie keer te laat komen. Helaas zien we ons aantal stijgen.

Er is een excuus. Het afgelopen kalenderjaar was een goede registratie niet mogelijk. We hebben een periode onderwijs op afstand gegeven en na de heropening golden er een tijd even andere regels.

Maar vanaf nu worden we weer aan de standaardnormen gehouden. Dat betekent dat de leerkracht eerst zal waarschuwen wanneer een Schalmpie te laat komt.

Mocht er daarna geen verbetering zichtbaar zijn, dan komt er in het tweede kwartaal een brief en een gesprek met de directie.

In het uiterste geval verandert er niets (derde kwartaal). Dan moeten wij een melding doen bij de afdeling leerplicht van de gemeente. Gelukkig komt dat zelden voor.

Kortom, we doen een dringend beroep op iedereen om de klok goed in de gaten te blijven houden.

Met een bemoedigende elleboog,

Crew OBS De Schalm


Terug