Nieuws
Welkom in het schooljaar 2020- 2021

Welkom in het schooljaar 2020- 2021

Vrijdag 28 augustus 2020

Beste Schalmen en Schalmpies,

Maandag begint school weer. We hopen dat jullie een mooie zomervakantie hebben gehad, ook al was deze misschien wat anders dan andere jaren. Helaas zullen we ook de komende periode op school nog te maken hebben met de gevolgen van de corona-uitbraak. In deze brief vertellen wij jullie hier meer over.

Quarantaine

Wanneer jullie op vakantie zijn geweest naar een land met een oranje of rood reisadvies, moeten de Schalmen bij thuiskomst in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine. Voor de Schalmpies van de basisschool geldt in dat geval dat zij gewoon naar school mogen komen.

Natuurlijk moeten zij wel thuisblijven als zij gezondheidsklachten hebben. Dit verzuim wordt door de school uiteraard niet gemeld bij Leerplicht. Waar mogelijk zullen we onderwijs op afstand geven door het Schalmpie mee te laten draaien door de inzet van het communicatiemedium Teams.

De regels voor thuisquarantaine kunnen jullie hier vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona

Ventilatie

De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden van het coronavirus. Of die rol er is, staat nog niet vast. Maar het is hoe dan ook belangrijk dat de luchtkwaliteit in schoolgebouwen goed is. Het RIVM heeft richtlijnen gegeven om te waarborgen dat er voldoende luchtverversing plaatsvindt in schoolgebouwen.

In de vakantie is er een inspectie geweest en zijn onze luchtverversingsapparaten grondig nagekeken en schoongemaakt. Uit onderzoek blijkt dat de apparatuur op onze school adequaat werkt en ruimschoots aan alle richtlijnen voldoet. Wij zullen de ramen bovendien zoveel en zo vaak mogelijk openzetten.

Ouders in de school

Schalmen moeten helaas ook in het nieuwe schooljaar aan de rand van het plein afscheid nemen. Zij mogen nog steeds niet met hun kind mee naar binnen. De kleuters vormen een uitzondering. Die Schalmpies mogen door hun ouders tot aan de buitendeur van het kleuterlokaal worden gebracht.

Sinds 1 juni is het weliswaar toegestaan om incidenteel ouders toe te laten, maar dit gebeurt op afspraak waarbij de anderhalve meter kan worden gegarandeerd en triage wordt toegepast. Wij volgen het advies van het RIVM om dergelijke bezoeken zoveel mogelijk te beperken en bijvoorbeeld de ouderavonden online te organiseren (WhatsApp of Teams).

We blijven verschillende ingangen gebruiken. De leerlingen zullen, net zoals voor de vakantie, op het plein door de leerkracht worden opgehaald. De kinderen kunnen dan meteen hun handen ontsmetten.

Veiligheidsplan

Alleen samen houden we de verspreiding van het virus onder controle. Daarom gelden ook bij de start van dit nieuwe schooljaar de volgende basisregels:

  • Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd als volwassene 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Volg de afspraken over de looproutes.
  • Gebruik de goede in- en uitgang

De werkplekken worden aan het einde van de dag extra goed gereinigd. De kinderen mogen weer gemengd met elkaar spelen op het plein, maar voorlopig zonder materiaal.

Tot slot

Heeft u vragen over de informatie in deze brief? Neem dan contact op met pamela.tjonappian@obsdeschalm.nl of bel naar 010- 48.58. 393

 We maken er een weer een fijn schooljaar van onder het motto:

“Houd het hoofd koel

en het hart warm.”


Met een vriendelijke elleboog,

Crew OBS De Schalm


Terug