Welkom op onze school! Fijn dat u interesse heeft.

Als uw kind vier is, mag het naar de basisschool. Klik op https://pporotterdam.nl/film-aanmelden-en-inschrijven-op-een-rotterdamse-basisschool/ voor meer uitleg over hoe ouders hun kinderen kunnen aanmelden bij Rotterdamse basisscholen.

De stappen bij het aanmelden

1. Aanmelden

Na een rondleiding kunt u uw interesse aan ons kenbaar maken. Onderaan deze tekst ziet u de data waaruit u kunt kiezen

2. Inschrijven

Vanaf de leeftijd van drie jaar kunt u uw kind inschrijven als wij zijn overeengekomen dat De Schalm dé ideale leerplek is én onze school uw eerste voorkeur heeft.
Wij garanderen in dat geval een plaatsing.

Informatie bij het aanmelden van een startende kleuter

Wanneer er geen bijzonderheden zijn, kunt u uw peuter inschrijven met behulp van een formulier dat onze secretarieel medewerker u kan verstrekken. Mail daarvoor naar brenda.maat@obsdeschalm.nl.

Zij zal het inschrijfformulier daarna controleren en neemt contact met u op wanneer zij toch nog vragen heeft. Vier weken voor de startdatum sturen we een kaartje met de data van de wendagen.

Infromatie bij het aanmelden van een leerling die van school verandert

Wanneer u uw kind aanmeldt, neemt de ib- er contact met u op. In een gesprek kunt u vertellen waarom u wilt wijzigen. Zij zal u vragen of er extra ondersteuning nodig is. Dit noemen we de informatieplicht van ouders. Wanneer u vervolgens schriftelijk bevestigt dat u uw kind wilt inschrijven, gaan wij hiermee aan de slag.

We nemen dan 6 weken de tijd om te beslissen of u kunt gaan inschrijven. Die tijd hebben we nodig om te bepalen of onze school passend onderwijs kan bieden. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen wat dat inhoudt. Kijk daarvoor in het menu bij 'Downloads'.

Heel soms blijkt dat 6 weken niet lang genoeg is om een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd en stellen u daarvan schriftelijk op de hoogte.

Wanneer er verder geen belemmeringen zijn, kunt u uw kind inschrijven bij onze secretarieel medewerker.

Zorgplicht

Op het moment dat u uw kind aanmeldt, hebben wij een doorgaans een zorgplicht. Wanneer wij uw kind aantoonbaar niet kunnen plaatsen, zullen wij een passende plek moeten vinden op een andere Rotterdamse school. Primair Passend Onderwijs (PPO) helpt ons daarbij. 

Wij hebben geen zorgplicht in de volgende gevallen:

1. Wanneer onze groepen vol zitten. Dat geldt momenteeel voor groep 7. Daar is het maximum van 28 leerlingen bereikt.

2. Wanneer u de grondslag van onze school niet onderschrijft. Die luidt:

"Wij zijn een openbare school. Onze kernwaarden zijn vrijheid, gelijkwaardigheid en ontmoeting. Onze kinderen nemen deel al aan álle onderdelen van ons programma. Op die manier leren zij dat ze onderling verschillen en dat dit goed is. Vanuit dat inzicht leren ze hun eigen opvattingen te ontwikkelen en zich goed te verhouden tot de ander. Dat leidt vervolgens tot wederzijds begrip en respect."

De data van de rondleidingen

Klik op de datum van uw voorkeur en vul uw naam en emailadres in. 
Er is ook ruimte voor een eventuele opmerking.