Aanmelden voor rondleiding:

Geef uw naam en emailadres op en schrijf een eventuele opmerking.

NB.

- De aanmelding van uw kind op OBS De Schalm kan pas plaatsvinden vanaf de dag dat uw kind de leeftijd van 3 jaar bereikt.
- In onze groepen zitten maximaal 28 kinderen (met uitzondering van de kleuterklassen).