Betaling ouderbijdrage 2018-2019

Betaling ouderbijdrage 2018-2019

Ouderbijdrage:

De ouderbijdrage is € 40,- voor 1e kind, € 35,- voor 2e kind en € 30,- voor 3e kind.

Voor ouders met kinderen die niet zijn meeggaan op schoolreis omdat de leerling bijv. later op school kwam geldt een ander tarief. U kunt dan € 20,- minder overmaken.

Neem voor vragen hierover contact op met Pamela Tjon Appian (directeur) of Edwin Huvermann (leerkracht gr 7).

Gelieve het bedrag voor april over te maken naar rekening NL89INGB 000 9590 166  t.n.v. Stichting Vrienden van de Schalm onder vermelding van de naam van uw kind.

U kunt de bijdrage natuurlijk ook contant betalen bij juf Lien.

Vast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Terug

Katendrechtsestraat 61

3072 NS Rotterdam

010 - 485 83 93

info@nullobsdeschalm.nl