Nieuws

Aanvraag jeugdfonds sport en cultuur

Dinsdag 8 oktober 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Is uw kind lid van een sportvereniging, danst uw kind of bespeelt het een instrument? Dan is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor het jeugdfonds sport en cultuur. 

Jeugdfonds Rotterdam helpt gezinnen waarvoor het financieel niet mogelijk is hun kinderen mee te laten doen aan sport en cultuur.

Het jeugdsportfonds vergoedt een lidmaatschap tot een maximum van 225 euro per kind per jaar. Voor het jeugdcultuurfonds is dit 500 euro per cursusjaar. Bij het jeugdcultuurfonds kan ook de huur van een instrument ingediend worden (maximaal 250 euro per jaar). 

Hoe komt u in aanmerking?                                                                              Om in aanmerking te komen moet u minstens twee van onderstaande vragen met “Ja” kunnen beantwoorden:

Inkomenscheck
– Heeft u een eenoudergezin en is het inkomen niet hoger dan € 1.500,-
– Heeft u een tweeoudergezin en is het inkomen niet hoger dan € 1.700,-
– Zit uw gezin in de schuldsanering?
– Woont u in de Gemeente Rotterdam?

Voor de aanmelding voor het jeugdfonds kunt u bij meester Edwin of bij mij terecht. Neem een kopie van uw salarisspecificatie mee, dan kan de aanmelding gelijk geregeld worden. 

Let op, u moet het jeugdfonds elk jaar opnieuw aanvragen!

Meer informatie is te lezen op www.jeugdfondsrotterdam.nl. Met vragen kunt u ook bij mij terecht. 

Met vriendelijke groet, 

Louise Vleugel (l.vleugel@obsdeschalm.nl

 

 


Terug