Nieuws
Verlenging van de kerstvakantie

Verlenging van de kerstvakantie

Woensdag 15 december 2021

Beste Schalmen,

Het zijn spannende tijden voor iedereen. Vooral de onzekerheid speelt ons allemaal parten.
Soms lijkt het erop dat we steeds verder van elkaar af komen te staan, terwijl een crisis als deze alleen is op te lossen door elkaar te helpen en de verbinding te blijven zoeken.

Op dinsdag 13 december heeft de regering weer nieuwe maatregelen aangekondigd in de strijd tegen de pandemie. Het uitgangspunt is het aantal contacten te beperken zodat de kans op besmetting afneemt. Het is inmiddels duidelijk dat de basisschool een plek is waar de overdracht heel gemakkelijk plaatsvindt. We merken het aan het toenemend aantal zieke kinderen en personeelsleden. We vinden die situatie in steeds zorgelijker.

Naar aanleiding van die persconferentie hebben we een aantal maatregelen moeten nemen:

1. We sluiten de school van maandag 20 december tot en met vrijdag 7 januari.

2. We geven geen online onderwijs. We geven de kinderen vanaf groep 3 wel materiaal mee naar huis om te oefenen. Bovendien zullen we ze uitleggen hoe ze online lesstof kunnen vinden waarmee ze aan hun lesdoelen kunnen werken. We stellen niets verplicht, maar we weten dat veel kinderen dit graag willen en op prijs stellen.

3. In een apart bericht hebben we jullie laten weten dat er slechts noodopvang is voor heel urgente gevallen. Aan jullie dus het dringende verzoek om hier gebruik van te maken wanneer er geen andere mogelijkheden zijn.  
Kijk daarvoor op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen.
Jullie mogen je dan aanmelden bij brenda.maat@obsdeschalm.nl tot 17u op donderdag 16 december.

4. We vragen de kinderen van de bovenbouw om op zondag 9 januari een zelftest te doen (niet verplicht).

Tot slot. We delen weer een grote teleurstelling. Er wordt weer in hoge mate een beroep gedaan op onze flexibiliteit. We hopen dan ook vurig dat bovenstaand verhaal afdoende zal blijken. Reken maar dat we in het nieuwe jaar met opgestroopte mouwen in de startblokken staan om weer te kunnen starten met ons lesprogramma.

Zijn er nog vragen? Mail dan naar pamela.tjonappian@obsdeschalm.nl

Met een liefdevolle elleboog,

Crew OBS De Schalm


Terug