Nieuws
Aangescherpte Corona-maatregelen basisonderwijs

Aangescherpte Corona-maatregelen basisonderwijs

Zondag 28 november 2021

Beste Schalmen en Schalmpies,

Afgelopen vrijdag was er weer een persconferentie van het kabinet. We hebben toen gehoord dat de scholen open zullen blijven. Wel zijn er enkele extra maatregelen, die meteen deze maandag ingaan. Stichting BOOR, waar onze school ook onder valt, volgt die op. In dit bericht informeren we jullie over dat beleid.

Veiligheidsplan
We hebben ons ‘oude’ veiligheidsplan weer tevoorschijn gehaald:

  • We houden afstand (minstens anderhalve meter) en ontsmetten onze handen
  • We volgen de looproutes en voorkomen onnodige kruisbestuivingen
  • We vergaderen zoveel mogelijk online
  • We ‘sluiten’ de teamkamer voor samenscholing. We ontmoeten elkaar in de bibliotheek, maar houden het zo kort mogelijk
  • We blijven extra schoonmaken, we zullen voldoende ventileren en maken gebruik van de luchtkwaliteitsmeters

Ouders in de school
Helaas moeten de Schalmen weer op afstand blijven. We zeggen alle afspraken af met mensen die niet direct betrokken zijn bij ons lesgeven. We staan jullie graag telefonisch of per mail te woord, of voeren het gesprek aan de rand van het plein, mits we daartoe in de gelegenheid zijn.

Verkoudheidsklachten
Voor alle leerlingen en het personeel geldt dat de regels voor snottebellen strenger zijn geworden. Bij milde neusverkoudheid (zoals een snotneus) blijven we thuis. We mogen weer naar school als we klachtenvrij zijn of als we een negatieve uitslag hebben op een test bij de GGD.

Mondkapjes voor groep 6 t/m 8
Wij vragen alle leerlingen uit groep 6, 7 en 8 om een mondkapje te dragen tijdens het lopen door de school. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf een mondkapje meenemen. Voor het personeel dat niet op de werkplek zit, stellen we het dragen van een mondkapje verplicht.

Zelftesten voor groep 6 t/m 8
Ook vragen wij u om bij deze leerlingen uit voorzorg twee keer per week (maandag en woensdag) thuis een zelftest af te gaan nemen. Als school bestellen wij de zelftesten bij de overheid. Zodra ze geleverd zijn, krijgen de leerlingen van groep 6, 7 en 8 deze mee naar huis. Dit kan overigens nog even duren, wij verwachten hier binnenkort meer informatie over. Voor het personeel is de tweewekelijkse afname van de zelftest in het bijzonder aan te raden.

Het Sintfeest
De jarige zal zijn feestje grotendeels kunnen vieren volgens het draaiboek dat wij bedacht hadden. Daarover informeren we jullie in een apart bericht.

Tot slot
Deze maatregelen zullen in ieder geval voor drie weken gelden. Het vraagt weer even wat aanpassing, maar we hebben vertrouwen dat dit samen met jullie en de kinderen, zoals altijd, goed zal verlopen. En natuurlijk zetten wij alles op alles om ervoor te zorgen dat de kinderen met plezier naar school blijven gaan en kunnen genieten van de feestelijke maand die in het verschiet ligt.

Laten we hopen dat dit pakket afdoende zal zijn!!

Met een gezonde elleboog,

Crew OBS De Schalm

PS. We zullen jullie dit bericht ook mailen


Terug