Nieuws
Uitnodiging bijeenkomst "Voor jou en je kind" - Zorgen om gedrag van kinderen”.

Uitnodiging bijeenkomst "Voor jou en je kind" - Zorgen om gedrag van kinderen”.

Woensdag 29 september 2021

Beste ouders/ verzorgers,

Begin september zijn wij gestart met een nieuwe cursus “Voor jou en je kind”. We besteden aandacht aan wat u thuis kunt doen om de taalontwikkeling van uw kind te stimuleren, hoe u uw kind kan ondersteunen bij taal – en schoolactiviteiten.

De cursus zal dit schooljaar op donderdag plaatsvinden in de ouderkamer van 9:00 -11:00 uur. Het zullen telkens verschillende themabijeenkomsten zijn. We gebruiken een themaboekje voor 2 à 3 bijeenkomsten. U krijgt oefenboekjes die u na afloop mee naar huis mag nemen. De cursus is gratis.
De bijeenkomsten worden gegeven door Debbie (medewerker ouderbetrokkenheid).

Donderdag 30 september beginnen we met een nieuw thema “Zorgen om gedrag van kinderen”. We gaan het o.a. hebben over gedrag van kinderen, hulp op school en regels.

Lijkt het u leuk om deel te nemen dan kunt zich aanmelden door een app berichtje te sturen naar Debbie: 06-57655422.
We hebben nog enkele plekjes vrij. Er is alleen plek voor 9 deelnemers.

Hartlijke groet,

Debbie Gerharts

 

 

 


Terug