Nieuws
update bijzondere gebeurtenis

update bijzondere gebeurtenis

Donderdag 1 oktober 2020

Beste Schalmen en Schalmpies,

Helaas moeten we jullie mededelen dat de andere leekracht uit groep 5 ook positief getest is op het Coronavirus. Sinds dinsdag is hij met zijn gezin in quarantaine gegaan en hij blijft thuis totdat hij volledig is hersteld.

Dit betekent dat de Schalmpies uit groep 5 deze week niet meer op school verwacht worden. Zij hebben voor vandaag nog thuiswerk opgegeven gekregen. Vrijdag is een studiedag en dan is de school gesloten. 

We zullen ons beraden en bedenken op welke manier het onderwijs vanaf volgende week kan worden voortgezet. Daarover krijgen de Schalmen uit groep 5 vrijdag een bericht.

We hebben in nauw overleg met het adviesteam van ons bestuur naar de situatie gekeken. Het lijkt erop dat de besmetting beperkt is gebleven tot 1 groep. De rest van de school blijft daarom open met in achtneming van een zeer streng protocol. Nieuw is dat we mondkapjes gaan dragen wanneer we niet achter ons bureau, vergader- of lunchtafel zitten.

Uiteraard is ons er alles aan gelegen om ons pedagogisch klimaat veilig en vrolijk te houden en zullen we verantwoord handelen.

Blijf echter alsjeblieft de Schalmpies goed in de gaten houden. We hebben jullie een document gestuurd dat jullie kan helpen bij het inschatten van de situatie.

Met een vriendelijke elleboog,

Crew OBS De Schalm


Terug