Nieuws
Herinnering afspraken buitenruimte

Herinnering afspraken buitenruimte

Zondag 6 september 2020

Beste Schalmen en Schalmpies,

Dit is de derde dag in het nieuwe schooljaar en er zijn veel onduidelijkheden bij en opmerkingen geplaatst over de volgende maatregel:

Schalmen moeten helaas ook in het nieuwe schooljaar aan de rand van het plein afscheid nemen. Zij mogen nog steeds niet met hun kind mee naar binnen. De kleuters vormen een uitzondering. Die Schalmpies mogen door hun ouders tot aan de buitendeur van het kleuterlokaal worden gebracht.

Sinds 1 juni is het weliswaar toegestaan om incidenteel ouders toe te laten, maar dit gebeurt op afspraak waarbij de anderhalve meter kan worden gegarandeerd en triage wordt toegepast.

Het gaat er niet om of wij het wel of niet eens zijn met dit beleid. Wij volgen- net als de meeste basisscholen- de richtlijnen van de overheid. Wij willen voorkomen dat het fout gaat. Dat zou namelijk betekenen dat we de school opnieuw zouden moeten sluiten.

Veelgestelde vragen:

1. Waarom mogen sommige ouders wel de school in?
Wij hebben met hen een aparte afspraak gemaakt of zij doen vrijwilligerswerk. We kunnen bij een klein aantal mensen garanderen dat alle veiligheidsvoorschriften nageleefd worden.

2. Waarom mogen de ouders van de kleuters wel tot aan de deur komen?
We kunnen een beperkt aantal ouders toelaten en kiezen dan bewust voor die van de kleintjes. Bovendien hebben de kleuterklassen een buitendeur en is het kleuterplein groot genoeg.

3. Waarom staan de ouders aan de zijkant zo dicht op elkaar?
In de hele openbare ruimte moeten de mensen anderhalve meter afstand van elkaar houden. Ook daar. Ouders hebben daarin zelf een verantwoordelijkheid.

4. Maken jullie zichtbaar wat de grenzen zijn?
We hebben aan de voorkant een markering aangebracht. Op andere plekken kan dat niet. Teamleden maken met regelmaat een rondje langs de school. Jullie kunnen hen aanschieten met vragen, verzoeken en mededelingen.

5. Staan jullie zelf achter de maatregel?
Die vraag is niet aan de orde. We vinden het vreselijk dat ouders niet de school in mogen en wij snappen dat zij veel missen van de dagelijkse onderwijspraktijk. We zullen de maatregel opheffen zo gauw dat kan.

Laten we het met elkaar doen!

Met een bezorgde elleboog,

Crew OBS De Schalm

 

 


Terug