Nieuws
Hoe gaan we het doen vanaf 8 juni?!

Hoe gaan we het doen vanaf 8 juni?!

Zondag 7 juni 2020

Hoe gaan we het doen vanaf 8 juni?!

Beste Schalmen en Schalmpies,

Jullie hebben zojuist in je mailbox een oud bericht van groep 6 ontvangen. Sorry!
Willen jullie dat als niet verzonden beschouwen? 

Onderstaand nieuws is ook gemaild, maar sommigen geven de voorkeur aan de schoolapp om een boodschap te lezen. Daarom ook de informatie via dit medium.

--------------------------------------------------------------

Vanaf maandag 8 juni gaan vrijwel alle kinderen weer naar school volgens het normale rooster. Ze krijgen voortaan allemáál élke dag les van 8.30u tot 14.15u.
Ze verheugen zich er enorm op om elkaar weer te zien en dat is prachtig om mee te maken. 

Het heeft wel wat voeten in de aarde voordat het zover komt. Achter de schermen zijn we voor de zoveelste keer bezig met aanpassingen in ons veiligheidsplan. Willen jullie dat ontvangen? Vraag het op en klik hier

Wij houden ons vrijwel geheel aan het protocol van de PO- raad. Dat hebben we jullie gemaild, maar we willen een aantal algemene zaken ook verduidelijken en/ of toelichten:

1. Groep 8 is bezig met de afscheidsfilm. Onze oudste leerlingen gaan wel meer uren naar school (15) dan voorheen, maar blijven tot 26 juni in twee shifts draaidagen maken. Daarna gaan ook zij over op het normale rooster.

2. De groepen 3 blijven samengevoegd en Sandy staat ervoor. Marco gaat weer aan de slag en als hun ondersteuner geeft hij ze extra les in zijn eigen lokaal.

3. Er mogen nog steeds geen ouders in de school of op het schoolplein waardoor we veel kruiscontacten vermijden. Alle medewerkers zijn wel weer welkom net als bezoekers die van vitaal belang zijn voor ons onderwijs.

5. We wassen en ontsmetten zeer regelmatig onze handen, we maken elke dag de werkplekken en de materialen schoon, volwassenen houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar, we volgen looproutes, maken zeer beperkt gebruik van de wc's en spelen gescheiden van andere klassen op de pleinen.

6. Gym en LTU- lessen geven we bij voorkeur buiten. Zwemonderwijs zal weer worden opgestart, maar het is nog niet bekend wanneer. Op zonnige dagen vragen we jullie om de kinderen- voor dat ze naar school gaan- al in te smeren met zonnebrandcreme.

7. Jarige Schalmpies mogen trakteren, maar gaan niet de klassen rond. Zieke Schalmpies of Schalmpies uit de risicogroep houden leerrecht. Dat betekent dat hun ouders deze kinderen in staat moeten stellen om via Teams toch mee te doen met de lessen (groepen 3 t/ m 8). Let op! De leerplichtwet treedt weer in werking en er wordt streng gecontroleerd!!

8. De crew vergadert online, de BSO houdt zich aan de schoolafspraken en nieuwe ouders krijgen bij voorkeur een eerste rondleiding via beeldbellen.

Tot slot. De Schalmen zijn al vaker door ons geroemd vanwege hun geweldige medewerking en hun blijken van waardering voor onze inzet. We gaan echter nog een keertje applaudisseren voor alle ouders en verzorgers die zich met hun kinderen kranig door deze gekke tijd heen hebben weten te slaan.

Hulde en tot na het weekend!

Met een waarderende elleboog.

Crew OBS De Schalm

PS @ Schalmen Willen jullie dinsdag en donderdag de laptops en Chromebooks aan de kinderen meegeven? Jullie mogen immers de school niet in....


Terug